Op naar 500 leden en donateurs!

De FODOK heeft het afgelopen jaar een grote sprong gemaakt naar veel meer leden en donateurs. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Voor de FODOK blijft het aantal leden en donateurs van groot belang. U helpt ons toch ook daarbij?

De FODOK krijgt vaste subsidie van de overheid, net genoeg om de huisvesting en een halftijds medewerker van te betalen. Geld voor de andere medewerkers en voor projecten en activiteiten moet de FODOK bijeen zien te garen met losse subsidies, giften van fondsen, lidmaatschapsgeld en donaties. Alles bij elkaar is het altijd moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en om te blijven doen wat de FODOK graag wíl doen: dove kinderen en hun ouders steunen.

Het is belangrijk voor de FODOK om veel leden en donateurs te hebben, want als er meer leden en donateurs zijn helpt dat in de belangenbehartiging. Alleen ouders kunnen lid worden van de FODOK; anderen kunnen donateur worden. 

Het werk van de FODOK komt ten goede aan alle dove kinderen en hun ouders. Lid of donateur worden, betekent dit werk steunen. Voor ouders die lid zijn, zijn er wat extra voordelen: 

  • Kortingen op publicaties van de FODOK en gratis toegang tot de FODOK-dag. Geef bij bestelling of aanmelding altijd even aan dat je lid bent.  
  • Tweemaal per jaar een nieuwsbrief
  • Juridische ondersteuning (www.juridischsteunpunt.nl).

Welkomstgeschenk

Wanneer je lid of donateur wordt van de FODOK kan je kiezen uit een van onze uitgaven als welkomstgeschenk. 

  • Oog voor het dove kind
  • Oog voor het andere dove kind
  • Oog voor het kind met Usher
  • Oog voor het doofblinde kind
  • Oog voor de dove puber
  • Poster 'Hé, ik wil je wat zeggen!' (A2-gevouwen)

Lid worden?

Het lidmaatschap van de FODOK kost €25,00 per jaar. Een hoger bedrag aan lidmaatschapsgeld is zeer welkom. Hier vind je het aanmeldformulier voor ouders.

Donateur worden?

Donateur worden kan vanaf €25,00 per jaar. Hier vind je het aanmeldformulier voor donateurs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het FODOK-bureau.

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan vóór 1 oktober.
Opzeggen kan:
Per brief: Postbus 354 - 3990 GD - Houten
Per e-mail: info(at)fodok.nl

Vergoeding contributie FODOK door zorgverzekeraar

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van de FODOK. Leden van de FODOK kunnen de contributie dan terugkrijgen uit hun Aanvullende Verzekering (AV). Deze vergoeding varieert per verzekeraar van eenmalige vergoeding van het lidmaatschap (dus zolang je bij die verzekeraar verzekerd bent) tot een jaarlijkse volledige vergoeding van het lidmaatschap. Meer informatie over welke verzekeraars lidmaatschap vergoeden.

De FODOK heeft een ANBI status
De Belastingdienst heeft de FODOK met ingang van 1 januari 2008 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Meer hierover kan je vinden op de website van de belastingsdienst.

Belangrijke belastingvoordelen van deze ANBI status voor de FODOK en haar sponsoren zijn:
    •    er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan de FODOK;
    •    Donateurs van de FODOK mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.