Agenda

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten voor dove kinderen en jongeren. Ook vind je hier activiteiten die leuk of interessant zijn voor ouders van dove kinderen. Heb je leuke of interessante agenda items? Mail ze door aan de webmaster.

 

16 en 23 november 2017: Ouderavonden Passend Onderwijs

De FODOK en Stichting Hoormij/FOSS organiseren weer twee bijeenkomsten over passend onderwijs, speciaal voor ouders van een doof of slechthorend kind of van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (tos). Om actuele...[meer...]


18 november 2017: Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’

Op Facebook wordt op initiatief van Auris, Kentalis, Viertaal en Vitus-Zuid een discussie gevoerd over de toekomst van het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Dat gesprek wordt voortgezet tijdens de Conferentie...[meer...]


25 november 2017: Divers doof-dag

Op zaterdag 25 november wordt de tweede Divers Doof-dag gehouden bij de Vernissage in Bussum. Een dag vol informatie, lotgenotencontact en gezelligheid![meer...]


27 november 2017: Landelijke kennisdag Werken aan geluk

Op maandag 27 november organiseren Kentalis en Philadelphia Zorg weer een landelijke kennisdag voor begeleiders en behandelaars van dove en ernstig slechthorende kinderen en (jong)volwassenen, met een lichte of matige...[meer...]


28 december 2017: Voorstelling Freek Vonk mét gebarentolk

Freek Vonk geeft een vierde voorstelling van zijn nieuwe show Freek Vonk Live – Op Wereldreis. Anders dan bij de drie eerder aangekondigde shows, zal er deze keer een gebarentolk aanwezig zijn.[meer...]