4 oktober 2017: 'Ouders ontmoeten tolken: een gesprek over grenzen'

Op woensdagavond 4 oktober 2017 organiseert de FODOK in samenwerking met KTV Kennisnet een ontmoetingsavond waar ouders en (gebaren- en schrijf-)tolken met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat wordt een gesprek over ervaringen, belangen, zorgen, behoeftes en verwachtingen, maar ook over grenzen en verantwoordelijkheden.


Welke houding moet een tolk aannemen?
Wat vinden kinderen storend volgens jou?
Wat verwacht je als ouders van een tolk?
Wat moeten tolken wel en niet weten van je kind?
Welke verantwoordelijkheid neemt de tolk voor je kind?
Welke afstand/nabijheid moet de tolk hanteren tegenover je kind?
Wat mag de tolk van jou als ouder verwachten?
Waarvoor is de tolk verantwoordelijk en waarvoor de ouder?
Wie is de klant van de tolk: de school, de leerling of de ouder?
In hoeverre heeft een tolk een signaleringsfunctie?

Ouders hebben veel vragen over de rol van de tolken voor hun kind en tolken willen graag weten hoe ouders tegenover hun werk staan. Dit is het moment om hierover met tolken in gesprek te gaan!

Waar Meinsstraat 2, Nijkerk
Tijd 19.00 uur (ontvangst vanaf 18.45) - 21.15 uur
Aanmelden (noodzakelijk) via info(at)fodok.nl.
Toegang gratis voor ouders/verzorgers