16 en 23 november 2017: Ouderavonden Passend Onderwijs

De FODOK en Stichting Hoormij/FOSS organiseren weer twee bijeenkomsten over passend onderwijs, speciaal voor ouders van een doof of slechthorend kind of van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (tos). Om actuele ontwikkelingen horen en ervaringen te delen. Op 16 november zijn we bij De Taalbrug in Eindhoven en op 23 november bij het Auris College in Rotterdam.


Je bent van harte welkom op deze algemene bijeenkomst. Of je kind nu op het speciaal onderwijs of op het regulier onderwijs zit, met of zonder ambulante begeleiding van cluster 2 en ongeacht de onderwijsinstelling waar je kind zit of waarvan het extra begeleiding krijgt.
 
Thema van de avonden is: ‘Kansen en belemmeringen van passend onderwijs’.
Wat gaat goed op school? Wat kan ik verwachten? Waar zitten knelpunten? Op deze avonden gaan we hierover in gesprek. Er zullen ook jongeren aanwezig zijn om over hun schoolervaringen te praten.

Alle ervaringen brengen we in bij de politiek, bij scholen en alle cluster 2 instellingen.

Voor wie? 
Ouders van tos-kinderen, dove en/of slechthorende kinderen.
Wanneer? 
Donderdag 16 november in Eindhoven en donderdag 23 november in Rotterdam
van 19.30 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19 uur)
Waar      
Respectievelijk De Taalbrug, Toledolaan 3 te Eindhoven en het Auris College, Malmöpad 60 te Rotterdam
Kosten?    
Deelname is gratis.
Aanmelden?
Stuur een e-mail naar arend.verschoor(at)stichtinghoormij.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen je komt.
Daarnaast weten we graag:
    ▪    de leeftijd en onderwijsplek van je kind.
    ▪    of je kind tos heeft of doof of slechthorend is.
    ▪    of je gebruik wenst te maken van een NGT-tolk, NmG-tolk of schrijftolk.

Informatie?        
Bij Arend Verschoor, tel. 030-6354009 of bovenstaand e-mailadres.

uitnodiging 16 november Eindhoven
uitnodiging 23 november Rotterdam