18 november 2017: Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’

Op Facebook wordt op initiatief van Auris, Kentalis, Viertaal en Vitus-Zuid een discussie gevoerd over de toekomst van het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Dat gesprek wordt voortgezet tijdens de Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’.


Op zaterdag 18 november 2017 praten 100 mensen in Ermelo over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Om alle meningen te horen, wordt een brede groep uitgenodigd. Het doel is om met een groep in gesprek te gaan die bestaat uit de volgende deelnemers:

  • vertegenwoordigers van de doelgroepen doof en slechthorend
  • mensen uit het regulier onderwijs, so en vso
  • ouders en leerlingen
  • vertegenwoordigers van belangenorganisaties
  • experts
  • betrokkenen (bijvoorbeeld tolken e.d.)


Deelname niet gegarandeerd

Op basis van alle aanmeldingen wordt een keuze gemaakt: er wordt gekeken of er een goede verdeling is van waar mensen vandaan komen. Uiterlijk 1 november hoor je of je één van de 100 deelnemers bent.

Wat gaan we deze dag doen?
Tijdens deze werkconferentie bespreken we met elkaar een aantal scenario’s over de inrichting van het onderwijs aan Doven en Slechthorenden. Deze scenario’s zijn tot stand gekomen uit de vele reacties van de speciale Facebook pagina die hiervoor in het leven is geroepen. De conferentie is niet besluitvormend. De uitkomsten van deze conferentie worden daarna door de SIMEA-werkgroep verder uitgewerkt. Zij schrijven een advies voor de besturen van de vier instellingen.

Aanmelden kan tot en met 16 oktober via deze link!