9 november 2017: ‘Hoe zit het met de taalontwikkeling van mijn kind?’

Heeft het verminderd gehoor van mijn kind invloed op zijn/haar taalontwikkeling nu en later? Dove en ernstig slechthorende kinderen missen met hun cochleair implantaten of hoortoestellen (ongemerkt) best veel van de gesproken taal. Onlangs is onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan op latere leeftijd. Welke invloed heeft slechthorendheid op de gesproken en geschreven taalontwikkeling van kinderen? En wat kan je daarin als ouders betekenen?


Elke Huysmans promoveerde aan de VU met haar onderzoek ‘Where Language and Hearing meet’. Op 9 november 2017 komt ze op uitnodiging van de FODOK haar bevindingen delen. Ze maakt op een heldere manier inzichtelijk waarom kinderen en volwassenen bepaalde grammaticale fouten maken. En, omdat Elke haar verhaal heel praktisch insteekt, krijg je als ouder tips om je kind te ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling.

De avond is in eerste instantie bedoeld voor ouders van dove en (ernstig) slechthorende kinderen. Maar de avond is ook interessant voor professionals.

Informatie


Datum: donderdag 9 november 2017

Tijd: 19.30-21.30 uur

Toegang: gratis 

Locatie: Randhoeve 221, 3995 GA Houten

Aanmelden: Aanmelden is verplicht en kan tot 2 november door een mail te sturen naar info(at)fodok.nl. Wil je dan ook laten weten of je gebruik maakt van een NGT-, NmG- of schrijftolk?