FODOK steunen?

Voor de FODOK is de huidige financiële situatie nijpend. We blijven vechten voor ons voortbestaan, zodat we er kunnen blijven voor de dove kinderen - met of zonder CI en hun ouders. Wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren. Misschien wilt u zelf een activiteit of wervingsactie starten? Neem dan contact op met de FODOK om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Indien u liever financieel bijdraagt, kunt u dit op verschillende manieren doen.

Schenken of nalaten
U kunt kiezen uit een eenmalige gift, periodiek schenken of opname van de FODOK in uw testament als erfgenaam of als legataris. Voor het vastleggen in uw testament dient u een notaris te bezoeken. De notaris kan u informeren over de mogelijkheden.

Eenmalige gift
Giften zijn altijd welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL05ABNA0429474857 ten name van FODOK, onder vermelding van ‘gift FODOK’.

Periodiek schenken
U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking. Op deze manier schenkt u de FODOK gedurende vijf jaar een bedrag (minimaal 50 euro) met een groot fiscaal voordeel. Bij normale schenkingen is er pas sprake van een fiscaal voordeel wanneer u tussen de één en tien procent van het bruto jaarinkomen schenkt. Maar wanneer u uw schenking voor vijf jaar vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met de FODOK, geldt dit fiscale voordeel ook voor u. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34 tot 52 procent van de schenking terug. 

Hoeveel krijg ik terug?
Wilt u berekenen hoeveel u terugkrijgt van uw schenking? Dat kan hier. Daarnaast is het ook mogelijk uit te rekenen hoeveel u extra kunt schenken om toch jaarlijks op hetzelfde nettobedrag van schenking uit te komen. 

Hoe werkt het?
Sinds 1 januari 2014 hoeft u niet meer langs de notaris om een periodieke schenking te doen. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de FODOK is voldoende.
De Belastingdienst heeft voorbeeldformulieren gemaakt die u hiervoor kunt gebruiken. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Wat is het voordeel van periodiek schenken?

U mag een periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u die gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De FODOK is een ANBI. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de FODOK
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de FODOK.
  • de FODOK u geen tegenprestatie levert voor de gift.


De periodieke gift stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Periodieke gift in geld
Gebruik het schenkingsformulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de FODOK (minimaal 50 euro). U vult het formulier in en stuurt het naar de FODOK. De FODOK vult de ontbrekende gegevens in, ondertekent ook en stuurt u het formulier terug voor uw eigen administratie. U hoeft het niet naar de Belastingdienst te sturen.
 
Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift (minimaal 50 euro) automatisch naar de FODOK wordt overgemaakt? Dan kunt u onderaan het formulier de betalingsvolmacht invullen. Daarmee geeft u de FODOK toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Als u hier niet voor kiest, moet u zelf zorgen dat het bedrag jaarlijks wordt overgemaakt. Zonder jaarlijkse betaling geldt de belastingaftrek niet.

Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor de FODOK. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan de Belastingdienst u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.