FODOK start met huiskamerbijeenkomsten


Onderling ervaringen uitwisselen met andere ouders van een doof kind – met of zonder CI. Dat is wat we graag willen bewerkstelligen. Hiervoor kunnen we nog een aantal ouders gebruiken. Zou jij het leuk vinden om te helpen met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten? Dan zoeken we jou! Meld je snel aan.

De FODOK hoort vaak dat ouders zoveel steun aan elkaar hebben. Zij zitten in een vergelijkbare en dus voor elkaar herkenbare situatie, hoeven niet zo veel meer uit te leggen en hebben ook ervaringen, tips en ideeën die onderling gedeeld kunnen worden. Met de komst van het CI en Passend Onderwijs waarbij steeds meer kinderen regulier onderwijs volgen, ontmoeten ouders elkaar minder vaak. Het gevolg is dat je het gevoel kan hebben dat je er alleen voor staat, dat je zelf het wiel moet uitvinden en dat je minder goed op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen.

Om onderling contact tussen ouders onderling te stimuleren, start de FODOK met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten in het gehele land. Een huiskamerbijeenkomst is een informele bijeenkomst bij een ouder van een doof kind thuis. Tijdens de avond wordt door ouders besproken wat hen bezighoudt.

Contactpersonen gezocht

Voor het organiseren van deze huiskamerbijeenkomsten zijn we op zoek naar vrijwilligers (bij voorkeur ouders van dove kinderen) die het leuk vinden om deze bijeenkomsten samen met ons invulling te geven. 

  • De FODOK zoekt verspreid over heel Nederland een aantal ouders die contactpersoon willen zijn voor deze huiskamerbijeenkomsten.
  • De contactpersonen stimuleren dat er in hun regio zo’n drie huiskamerbijeenkomsten per jaar georganiseerd worden. Dit hoeft niet bij de contactpersonen zelf te zijn, het kan ook bij andere ouders in de regio georganiseerd worden.  
  • De contactpersonen zorgen voor het contact met de FODOK, de verspreiding van de uitnodigingen voor deze bijeenkomsten via het lokale netwerk en zij zijn het lokale aanspreekpunt voor de bijeenkomsten.
  • De contactpersonen en de FODOK houden geregeld contact met elkaar.
  • Op de FODOK-website worden de contactgegevens en een foto van de    contactpersonen geplaatst, zodat ‘nieuwe’ ouders hen gemakkelijk kunnen    bereiken. 

De FODOK

De FODOK ondersteunt de contactpersonen bij de organisatie van de bijeenkomsten. Er zal minimaal één keer per jaar iemand van de FODOK aanwezig zijn. Aankondigingen van de bijeenkomsten zullen in ieder geval ook via de FODOK website verlopen. Jaarlijks zal de FODOK de contactpersonen uitnodigen voor een gezellige informatieve uitwisselingsbijeenkomst. Daarbij ontvangen de contactpersonen geregeld informatie om op goed op de hoogte te blijven van de activiteiten van de FODOK.

Interesse?
Vind je het leuk om contactpersoon te zijn in jouw regio?  Stuur dan een mailtje aan inge(at)fodok.nl. Wij organiseren begin 2015 een eerste bijeenkomst voor alle belangstellenden.