13e MG-contactdag: HET LEVEN LEREN!

 

GEANNULEERD! WE HEBBEN DE BIJEENKOMST HELAAS MOETEN ANNULEREN IN VERBAND MET TE WEINIG AANMELDINGEN.


Op vrijdag 6 november 2015 organiseert de FODOK de dertiende MG-CONTACTDAG voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte dove kinderen, jongeren en volwassenen. Ook professionals die met MG-doven werken zijn welkom.


      


Op de jaarlijkse MG-contactdagen staan ONTMOETING en INFORMATIE centraal. Je ontmoet er andere ouders/familieleden, die met dezelfde vragen rondlopen als jij of misschien al een antwoord gevonden hebben. Je raakt makkelijk in gesprek met mensen met vergelijkbare ervaringen en hoort waar andere ouders/familieleden of professionals aan werken of mee worstelen. Je neemt altijd wat mee van de MG-contactdag!

THEMA
Het thema is dit jaar: HET LEVEN LEREN!
We willen onze kinderen het leven leren; bij MG-dove kinderen, jongeren en volwassenen gaat dat nét even anders. Hoe ga je om met verlies, wat kun je met social media en hoe ben je “autismevriendelijk”? Ga het gesprek aan met andere ouders en professionals. En neem eens een kijkje bij een andere instelling: de bewoners van het Hofje van Castellum leiden je graag rond.


PROGRAMMA
•    14 u.: inloop met thee en koffie
•    14.30 u.: rondleiding Hofje van Castellum
•    16 u.: thee en koffie
•    16.30 u.: Saskia Voortman (Kentalis): Verlies hoort bij het leven: hoe om te gaan met scheiding, dood en andere grote veranderingen in het leven van je MG-dove kind of cliënt?
•    17.30 u.: broodmaaltijd
•    19 u.: keuze uit twee workshops
•    20 tot 20.30 u.: afsluiting

Workshops
Tijdens de workshopronde heeft u de keuze uit twee workshops:
1.    Anja Nutters-Stornebrink (Kentalis): Sociale media: iets voor jou als ouder! Welke mogelijkheden bieden sociale media voor jou en je kind/cliënt?
2.    Petra Hagen-Geerts en Marlou Versteegen (Kentalis): MG-doof én autisme In deze workshop ervaar je aan den lijve door middel van ervaringsopdrachten met welke problemen MG-dove mensen met autisme worden geconfronteerd en krijg je inzicht in wat autismevriendelijkheid betekent in je contact met mensen met autisme.

LOCATIE
Philadelphia – Hofje van Castellum
Carry van Bruggenhof 131   
2548 MT  ‘s-Gravenhage

Deelnamekosten
€ 10,-- p.p. voor FODOK-leden en -donateurs
€ 17,50 p.p. voor anderen

Aanmelden
Aanmelden kan niet meer.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Mail dan naar m.hannink(at)fodok.nl

Wees welkom op de 13e MG-contactdag!