Lotgenotencontact

Er zijn niet veel dove kinderen in Nederland en dus ook niet veel ouders van dove kinderen. Die ouders zullen elkaar dus ook niet zo makkelijk ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarom probeert de FODOK op verschillende manier ouders bij elkaar te brengen, opdat ouders profiteren van elkaars ervaringen en ook makkelijk nieuwe informatie kunnen opdoen.

Jaarlijks organiseert de FODOK daarom in maart een landelijke FODOK-dag in Utrecht, met veel workshops, diverse informatiestands en vooral veel gelegenheid om andere ouders te ontmoeten. In het najaar wordt doorgaans de landelijke MG-contactdag gehouden voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte dove kinderen en volwassenen.

Ouders die in contact willen komen met andere ouders, kunnen ook altijd het FODOK-bureau vragen om daarbij te helpen.

Facebook en forum

De FODOK plaatst actief berichten en activiteiten op de website en op facebook. Ook bestaat er een forum voor ouders van dove en (zwaar) slechthorende kinderen met een CI: OPCI-forum.