Organisatie FODOK

De FODOK is een vereniging met 450 leden en donateurs. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging. Samen met het FODOK-bestuur (allen vrijwilligers) buigen zij zich over het beleid. Het FODOK-bestuur zorgt voor de algemene aansturing van de vereniging.

De FODOK is voor de uitvoering van een deel van de activiteiten afhankelijk van haar vrijwilligers. FODOK vrijwilligers ontvangen geen beloning, alleen onkostenvergoedingen. De werknemers vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Fiscaal nummer/RSIN: 816107518

Hier vind je documenten waarin vastgelegd is waar we voor staan en hoe we werken. 

Beleidsvisie 2014-2016

FODOK jaarrekening 2016

Statuten FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK

Interne gedragscode FODOK

Interne klachtenregeling FODOK

Activiteitenplan 2016 FODOK