Voorlichting

Informatie kan een belangrijke steun zijn. Het kan je als ouder helpen om je dove kind goed te begeleiden en om je eigen keuzes te maken. De FODOK geeft voorlichting aan ouders en aan anderen die te maken hebben met dove kinderen. Een paar keer per jaar komt de FODOK-nieuwsbrief uit. We publiceren ook boeken, brochures en dvd’s, waarin ouders en professionals over hun ervaringen vertellen en informatie geven. Er zijn aparte publicaties voor ouders van jonge dove kinderen, dove pubers en dove kinderen met een extra handicap. Ook voor allochtone ouders is er eigen informatiemateriaal.

 
De FODOK maakt vrijwel al het voorlichtingsmateriaal dat er in Nederland is voor gezinnen met een doof kind. De boekjes, brochures en dvd’s worden ook gebruikt door de gezinsbegeleidingsdiensten en door opleidingen die zich richten op doven, zoals bijvoorbeeld die voor tolk Nederlandse Gebarentaal.