Stichting Vrienden van de FODOK

De Stichting Vrienden van de FODOK beheert een klein fonds waarmee de FODOK wordt ondersteund. Bent u al donateur? Elke bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Gegevens over de Vrienden vindt u hier:

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de FODOK is opgericht met het doel het werk van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) financieel te ondersteunen, als andere mogelijkheden (nog) ontbreken.

Tevens wordt gestreefd naar de vorming van een bufferbedrag ter grootte van de jaarlijkse salaris- en bureaukosten kosten van de FODOK, met het doel calamiteiten op te kunnen vangen.

Bank: ABN AMRO 62.09.92.662
IBAN: NL30 ABNA 0620 9926 62
Fiscaal nummer/RSIN: 8161.07.464
KvK-nummer: 41265542

Bestuur
Het bestuur van de Vrienden wordt grotendeels gevormd door (oud-)voorzitters van de FODOK. De ‘zittende’ FODOK-voorzitter is statutair lid van het Vrienden-bestuur.
Het bestuur komt één maal per jaar bijeen.

Bestuursleden

De heer Toine van Bijsterveldt (voorzitter-secretaris), de heer Fernando Roxo Lino (penningmeester), mevrouw Map van der Wilden (lid).

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden van de Vrienden worden door vrijwilligers uitgevoerd. De enige kosten die gemaakt worden, betreffen de onkosten (porti, etc.) van het jaarlijkse donatieverzoek, de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel en andere kleine kosten.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de FODOK
Postbus 354
3990 GD Houten
E-mail: map.vanderwilden(at)fodok.nl
Telefoon: 030 - 290 0360

Meer informatie
In de volgende documenten vindt u meer informatie over de Stichting Vrienden van de FODOK:

Beleidsplan 2011-2014
Voortgangsverslag 2013
Balans en resultatenrekening 2013