Wie zijn we?

De Fodok is een vereniging waarvan zowel individuele ouders, als organisaties van ouders van dove kinderen lid zijn. Zes bestuursleden, drie parttime medewerkers en meerdere vrijwilligers verrichten werk voor de Fodok.

Samen met een vijftal andere organisaties bekijkt de Fodok of ze een federatie kan vormen. Hier lees je meer over de organisatiestructuur en samenstelling van de Fodok.