Het bestuur

De bestuursleden van de FODOK zijn vrijwilliger, en zelf ouder van een doof kind. Het bestuur zet beleid uit, dat in overleg met de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De beleidsmedewerkers bieden daarbij ondersteuning. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, die open staat voor alle FODOK-leden. Het bestuur vergadert ongeveer een keer per maand.

Voorzitter: Map van der Wilden
Map van der Wilden
Secretaris: Stijn Tilanus
Stijn Tilanus
Penningmeester: Joke Hoogeveen
Joke Hoogeveen
Rik Jaspers
Rik Jaspers
Henk Boeve
Henk Boeve

Heb je een vraag voor het bestuur? Mail de vraag naar info(at)fodok.nl.