De medewerkers

Enkele tientallen ouders van dove kinderen leveren als vrijwilliger een bijdrage aan het werk van de FODOK. Zij vertegenwoordigen de FODOK in overlegsituaties, organiseren activiteiten, bemensen informatiestands, doen mee in redactiecommissies voor publicaties, enzovoorts. Behalve ouders zijn er ook beroepskrachten die zich inzetten voor de FODOK.  
 
De FODOK heeft een bureau met drie betaalde parttime medewerkers: een bureaumedewerker en twee beleidsmedewerkers. Het kost altijd weer moeite om de financiering van dit bescheiden bureau rond te krijgen: kijk ook hier. Maar het bureau is onmisbaar als basis voor het werk en ter ondersteuning van de vrijwilligers. Informatie over de bereikbaarheid van het bureau vind je hier.

De twee beleidsmedewerksters van de FODOK hebben elk hun eigen aandachtsgebieden. De vele onderwerpen die met onderwijs te maken hebben, worden verdeeld. De beleidsmedewerksters schrijven stukken voor het bestuur, vertegenwoordigen de FODOK naar buiten toe en voeren projecten uit. Bij de medewerksters komt veel informatie binnen, onder andere door gesprekken met ouders en professionals. Zij zorgen dat die informatie op de juiste plaatsen in de organisatie terechtkomt.

Mariën Hannink

Mariën Hannink

Beleidsmedewerkster Mariën Hannink (m.hannink(at)fodok.nl) richt zich op kinderen met een meervoudige handicap, op alle onderwerpen die met zorg en hulpverlening te maken hebben en op het onderwerp lezen.

Inge Doorn

Inge Doorn

Beleidsmedewerkster Inge Doorn is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden: cochleaire implantatie en arbeid. Ze onderhoudt de website van de FODOK en is verantwoordelijk voor de PR en het organiseren van de jaarlijkse themadag.

Herriët van Petegem

Herriët van Petegem

Herriët van Petegem is bureaumedewerkster.