Archief

Ben je op zoek naar een nieuwsitem uit 2007? Of wil je iets anders weten?

Hier vind je op jaartal het archief van de  nieuws- en agenda items van de FODOK website van de afgelopen jaren. 

9 april 2011: Leesvertelwedstrijd in Amsterdam

Ook dit jaar is er weer de Lees -en Vertelwedstrijd. Zoals altijd is de organisatie in handen van Stichting Woord en Gebaar. De Finale van de Nationale Lees -en Vertelwedstrijd zal plaatsvinden op 9 april 2011 in Amsterdam. Dit...[meer...]


Kim Feenstra en VARA Ombudsman in de bres voor tweezijdige CI

Op donderdag 3 maart 2011 heeft er een actiedag voor tweezijdig CI plaatsgevonden. De Ombudsman heeft samen het Onafhankelijk Platform CI (OPCI) actie gevoerd voor betere vergoeding van tweezijdige (bilaterale) cochleaire...[meer...]


5 maart 2011: Themadag 'Taal en Teken'

Op 5 maart organiseren de FODOK en de JongerenCommissie weer een themadag. Dé dag en dé plaats voor dove jongeren en kinderen - met of zonder CI, hun ouders en overige belangstellenden. Meld je snel aan, want VOL = VOL! [meer...]


Desastreuze bezuinigingen in cluster 2: het kind met het badwater weggegooid

"Les" in gebarentaal

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft met haar voorgenomen bezuinigingen op het Speciaal Onderwijs ouders en professionals geschokt. De bezorgdheid bij ouders is groot, en terecht: hoe kun je een nieuw stelsel...[meer...]


Acties tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs

Komende weken protesteren de CG-Raad, onderwijsorganisaties, vakbonden en ouders van leerlingen tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs. De bezuinigingen zorgen voor een afbraak van de kwaliteit van...[meer...]


Verzwaarde eindexameneisen, wat nu?

Voor dove leerlingen heeft deze verzwaring nogal wat gevolgen: Nederlands en vooral Engels zijn doorgaans niet hun beste vakken. Ouders van leerlingen aan de Guyotschool voor VSO hebben zich sterk gemaakt om dat probleem aan te...[meer...]


“Samenwerking Oorakel, NVVS en FODOK komt cliënt ten goede”

De FODOK, Oorakel Informatie en Advies en de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk voorlichting, advies en belangenbehartiging voor doven en slechthorenden te gaan...[meer...]