Archief

Ben je op zoek naar een nieuwsitem uit 2007? Of wil je iets anders weten?

Hier vind je op jaartal het archief van de  nieuws- en agenda items van de FODOK website van de afgelopen jaren. 

Voorlichtingsmateriaal voor HBO scholen

voorlichtingsmateriaal fcds

'Onbeperkt Dame Blanche eten' en 'Een zes voor de moeite' zijn twee voorlichtingsbundels die het FCDS heeft ontwikkeld. [meer...]


Nieuw: Jeugdjournaal met tolk gebarentaal in de ochtend!

jeugdjournaal met gebarentolk

Vanaf 6 september is het zo ver, dan is er ook in de ochtend een Jeugdjournaal. Iedere schooldag vertellen Pepijn, Milouska, Rozemarijn en Tamara je het allerlaatste nieuws in een nieuw ochtendjournaal om kwart voor negen met...[meer...]


Onderwijs aan dove kinderen: verbetering door CI`s?

Onlangs is Sue Archbold in Nijmegen gepromoveerd op de invloed van de verbeteringen in de technologie van cochleaire implantaten op het dovenonderwijs. Twee decennia lang volgde Archbold kinderen met een cochleair implantaat en...[meer...]


In beeld gebracht: De geschiedenis van gebarentaal in het onderwijs

film geschiedenis van gebarentaal

Teleac heeft een video gemaakt over de geschiedenis van gebarentaal in het Nederlandse dovenonderwijs. Speciale aandacht is gericht op de methodestrijd tussen gebarentaal en spraakafzien.[meer...]


Nederlandse speelfilm 170 Hz

Volgend jaar is deze nieuwe Nederlandse film, over twee verliefde dove tieners, te zien in de bioscopen. [meer...]


Nieuw: Polsband die geluiden vertaalt naar pictogrammen

Een 'horloge' dat door middel van pictogrammen weergeeft wat er om je heen te horen is.[meer...]


Dovenonderwijs verandert door het CI

Door de massale toepassing van dit implantaat verandert ook de taak van het dovenonderwijs. Meer dan de helft van de doofgeborenen kan na een aantal jaar de overstap maken van de dovenschool naar het regulier onderwijs.[meer...]