Archief

Ben je op zoek naar een nieuwsitem uit 2007? Of wil je iets anders weten?

Hier vind je op jaartal het archief van de  nieuws- en agenda items van de FODOK website van de afgelopen jaren. 

Voorlichtingsavonden over medium setting in Culemborg en Amersfoort

Na de basisschool is het heel belangrijk dat uw kind de begeleiding ontvangt die hij/zij nodig heeft in verband met de onderwijsbehoefte op het gebied van cluster 2. Auris heeft voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs op...[meer...]


Regionale bijeenkomsten “Waar willen ouders over meepraten”

Zit je kind op het regulier onderwijs en ontvangt hij/zij ondersteuning van een ambulant begeleider? Dan heb je waarschijnlijk onlangs een uitnodiging ontvangen voor een van de zes bijeenkomsten die binnenkort georganiseerd...[meer...]


7 september 2014: start programma 'DOOF' op RTL 4

Van doof via een CI naar horen!? Hoe beleef je het als er plotsklaps een hele nieuwe wereld voor je open gaat? In het programma 'Doof' wordt aandacht besteed aan de het gehele CI-traject. De onzekerheid, de spanning, de wens om...[meer...]


Positieve ouders creëren meer taalmogelijkheden voor hun dove kind

Wanneer ouders kunnen accepteren dat hun kind doof is, en gebarentaal of visuele elementen aan hun kind leren, is dat gunstig voor de taal- en grammaticaontwikkeling van het kind.[meer...]


Implantaat verbetert deels sociaal-emotionele ontwikkeling dove kinderen

Een gehoorimplantaat bij dove kinderen zorgt voor een betere sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar zij zijn minder goed in staat om andermans gedrag te voorspellen. Daarom blijft passende begeleiding noodzakelijk, concludeert...[meer...]


25 maart 2014: Voorlichtingsbijeenkomst passend onderwijs en gelijke behandeling

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen. Nu de voorbereidingen in volle gang zijn, wordt duidelijk dat zowel ouders als scholen niet altijd weten wat passend onderwijs precies...[meer...]


22 maart 2014: Themadag Passend Onderwijs

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseren wij de Themadag Passend Onderwijs voor ouders van cluster-2 leerlingen. Met de komst van Passend Onderwijs gaat er namelijk veel veranderen in het onderwijs aan dove, slechthorende en...[meer...]