Archief

Ben je op zoek naar een nieuwsitem uit 2007? Of wil je iets anders weten?

Hier vind je op jaartal het archief van de  nieuws- en agenda items van de FODOK website van de afgelopen jaren. 

14 april 2012: Finale Nationale Leesvertelwedstrijd

De Leesvertelwedstrijd heeft tot doel het leesplezier van dove kinderen te vergroten. Dit jaar wordt de 15e leesvertelwedstrijd georganiseerd! Dat is een feestje waard. Komen jullie ook?[meer...]


Kekeça Body Percussion

De Turkse body percussion groep Kekeça zal een optreden verzorgen tijdens Music Meeting 2012. Daarnaast zal Kekeça een aantal workshops geven aan een groep doven en slechthorenden. Wil je ook mee doen, geef je dan snel op? [meer...]


De FODOK zoekt vrijwilligers!

De FODOK krijgt steeds minder geld van de overheid en kan dus steeds minder taken door haar medewerkers laten uitvoeren. En dat is jammer, want er is veel te doen én veel te bereiken! Daarom doen we een beroep op onze leden: heb...[meer...]


Praat mee over wetenschappelijk onderzoek

Op welke vragen moet ‘de wetenschap’ een antwoord gaan geven als het om het gehoorprobleem van uw kind gaat? Voor welke obstakels en beperkingen moet ‘de wetenschap’ oplossingen gaan vinden?[meer...]


Heeft u recht op TOG? Dan heeft u een probleem...

Als ouder van een doof kind zou u recht op TOG hebben als uw kind 10 uur of meer extra zorg nodig heeft van een instelling. Dat recht moet u bewijzen met een AWBZ-indicatie van het CIZ, maar rondom deze indicatie is een probleem...[meer...]


Gezocht: projectmedewerker Grow2worK voor 10 uur per week

Grow2worK is een innovatief en veelzijdig project, dat tot doel heeft de kansen van jongeren met een hoor- of spraaktaalhandicap om aan (betaald) werk te komen te vergroten. Weet je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Laat het...[meer...]


10 maart 2012: Themadag 'Je doet het niet alleen'

Op 10 maart 2012 vindt de jaarlijkse themadag van de FODOK en JongerenCommissie weer plaats. Dé dag en dé plaats om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ook nog wat op te steken. De dag is bedoeld voor dove jongeren en kinderen -...[meer...]