14 november 2014: MG-contactdag

Op vrijdag 14 november 2014 organiseert de FODOK de twaalfde MG-CONTACTDAG voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte dove kinderen, jongeren en volwassenen. Ook professionals die met MG-doven werken zijn welkom.


Op de jaarlijkse MG-contactdagen staan ONTMOETING en INFORMATIE centraal. Je ontmoet er andere ouders/familieleden, die met dezelfde vragen rondlopen als jij of misschien al een antwoord gevonden hebben. Je raakt makkelijk in gesprek met mensen met vergelijkbare ervaringen en hoort waar andere ouders/familieleden of professionals aan werken of mee worstelen. Je neemt altijd wat mee van de MG-contactdag!

Het thema is dit jaar: VERANDERING - De tijden veranderen en wij?
Er verandert veel in het groot en in het klein en ouders moeten meebewegen. Wil je dat en kun je dat? De MG-contactdag biedt handvatten! Je krijgt informatie over de veranderende wet- en regelgeving, maar je kunt ook aan de slag met tips voor het dagelijks leven met en rondom je MG-dove kind.

Ga het gesprek aan met andere ouders en professionals. En neem een kijkje in de nieuwe woonvoorziening voor MG-doven van De Noorderbrug Deventer. Kom ook naar de 12de MG-contactdag!

PROGRAMMA

 • 14.00 u.: inloop met thee en koffie
 • 14.30 u.: rondleiding De Noorderbrug en kennismaking met het daar gebruikte communicatiesysteem van Bpro-care
 • 16.00 u.: thee en koffie
 • 16.30 u.: Annie Knispel en René Wink (De Noorderbrug): Wlz en Wmo, veranderingen in de Langdurige Zorg: wat betekenen die voor onze MG-dove kinderen? [uitgebreidere omschrijving volgt]
 • 17.30 u.: broodmaaltijd
 • 19.00 u.: keuze uit twee workshops
  1. Wilma Scheres (Kudding & Partners) en Saskia Voortman (Kentalis): Omgaan met de agressie van je kind, je kunt het leren!
  [uitgebreidere omschrijving volgt]       
  2. Diana de Bruijn (Thomashuis, Dongen) en Maria Schellekens (ouder): Praten met professionals, een vak apart.
  Maria’s zoon Martijn woont 6 jaar in Thomashuis Tilburg. Maria heeft sinds de geboorte van Martijn samen gewerkt met ontelbare professionals in veel verschillende functies. Diana is zorgondernemer bij Thomashuis Dongen, waar ook een dove man woont. De Thomashuizen werken nauw samen met ouders/familie. Maria en Diana hebben elkaar leren kennen als ouder en professional, toen beiden verbonden waren aan Kentalis St Michielsgestel.
 • 20.00 tot 20.30 u.: afsluiting


LOCATIE

De Noorderbrug
Oostriksdwarsweg 1
7429 AZ Deventer

KOSTEN

€ 10,00 p.p. voor FODOK-leden en -donateurs
€ 17,50 p.p. voor anderen


AANMELDEN

Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 9 november. Het aantal toegangsplaatsen is beperkt, meld je dus op tijd aan! Ouders/familieleden hebben voorrang.

Aanmelden ouders/familieleden
Aanmelden anderen

 

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie? Mail dan naar m.hannink(at)fodok.nl

EXTRA OCHTENDPROGRAMMA!

Voorafgaand aan de MG-contactdag vindt op vrijdag 14 november van 10 tot 13 u. de presentatie plaats van het Kentalis-onderzoek: Een grotere wereld: Ouders en CI-teams over cochleaire implantatie bij dove kinderen met bijkomende beperkingen. Ook daar ben je van harte welkom! Aanmelden voor dit ochtendprogramma kan ook via de website van de FODOK.