1 februari 2015: Start oudermodule NGT 4 in Alkmaar en in Den-Haag

Signhands start in februari 2015 met de oudercurus NGT 4.


Bij deze wil Signhands graag berichten dat er weer een oudercursus NGT 4 ingeschaald volgens de erkende ERK methode gaat starten. Na module 4 is continueren met modules 5/6 mogelijk. De cursus heeft als doel om je als ouder/verzorger op te trekken tot B1 niveau volgens de ERK (A0= beginner, C2= moedertaalspreker).

De cursus is ook toegangelijk voor mensen die veel omgaan met een doof kind (oma, tante, verzorger o.i.d.).

Oudercursus 4 Regio Den Haag & omgeving
Locatie: Den Haag
Start: 1 februari
Aantal lessen: 14 (iedere week 1 les, vakantieweken; geen les)
Docenten: 2
Kosten: 140,- inclusief examen en certificaat, rest van kosten wordt gesponsord Maximaal aantal plaatsen: 12
Opgeven: signhands@gmail.com

Oudercursus 4 Regio Amsterdam/Noord-Holland
Locatie: Alkmaar
Start:1 februari
Aantal lessen: 14 (iedere week 1 les, vakantieweken: geen les)
Docenten: 2
Kosten: 140,- inclusief examen en certificaat, rest van de kosten wordt gesponsord Maximaal aantal plaatsen: 12
Opgeven: signhands@gmail.com

Voor Oost/Noord-Nederland en Zuid-Nederland zoekt Signhands nog uit wie dit op zich kan nemen. De reiskosten en de afstanden zijn nu nog moeilijk te dekken. Iedereen die wil rijden uit verre plaatsen is altijd welkom om desondanks toch te aansluiten bij 1 van de 2 cursussen in Den Haag of Alkmaar. De volgende ronde als de plaatsen snel vol geraken zal zijn in juni voor deelname vanaf half september t/m januari.