16 januari 2014: Open Dag Kentalis Compas – voortgezet speciaal onderwijs

Ben je doof, slechthorend of heb je ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM)? Ben je op zoek naar een passende school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die jou verder kan begeleiden? Ben je Pabo-student en wil je graag les geven op onze school of wil je als verwijzer met ons kennis maken? Kentalis Compas biedt voortgezet onderwijs aan jongeren die problemen hebben met horen en communiceren. Op 16 januari opent Kentalis Compas zijn deuren om je te laten zien hoe haar leerlingen zich klaar maken voor een plaats in de maatschappij.


Ben je doof, slechthorend of heb je ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM)? Ben je op zoek naar een passende school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die jou verder kan begeleiden? Ben je Pabo-student en wil je graag les geven op onze school of wil je als verwijzer met ons kennis maken? Kentalis Compas biedt voortgezet onderwijs aan jongeren die problemen hebben met horen en communiceren. Op 16 januari opent Kentalis Compas zijn deuren om je te laten zien hoe haar leerlingen zich klaar maken voor een plaats in de maatschappij.

Praktijk en diploma onderwijs
Kentalis Compas is een school voor voortgezet onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Compas heeft drie uitstroomrichtingen. Afhankelijk van het niveau dat de leerling aankan, kan hij of zij uitstromen richting dagbesteding, werk of vervolgonderwijs. Compas biedt onderwijs op hoog niveau. Er wordt intensief samengewerkt met het Elde College, een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

Extra aandacht
Omdat Compas een school voor speciaal onderwijs is, wordt naast de gewone vakken extra aandacht besteed aan beter communiceren en sociale vaardigheden. Zo krijgen leerlingen meer Nederlands om beter te leren lezen, begrijpen en spreken (kan ook in gebaren) en vakken die de jongeren leren om te gaan met de wereld om hen heen. Denk bijvoorbeeld aan vakken als drama, sociale vaardigheden en speciale stages.

Rondleidingen
Op 16 januari is iedereen van harte welkom tussen 12.30 en 15.30 uur, aan de Theerestraat 42 in Sint-Michielsgestel. Er zijn rondleidingen door het gebouw en er wordt informatie gegeven over onder andere aanmelden en de mogelijkheden voor zorg (behandeling in combinatie met wonen).

Meer informatie over Kentalis Compas en de open dag is te vinden op http://www.kentalisonderwijs.nl/compas en via Twitter of Facebook.

Passend onderwijs en intensief arrangement

Kentalis Compas is een school voor speciaal voortgezet onderwijs en biedt onderwijs aan jongeren met een intensief arrangement. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u terecht op http://www.kentalis.nl/Ik-wil-onderwijs/Passend-onderwijs-2014.