19 maart 2015: Informatieavond over slechthorendheid voor ouders en professionals

Op 19 maart aanstaande organiseert Koninklijke Kentalis in Blerick een informatieavond voor ouders van slechthorende kinderen en professionals die met hen werken.


Slechthorendheid is een onzichtbare hindernis. Het is direct en indirect van invloed op tal van ontwikkelingsgebieden van een kind. Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat het slechthorende kind goed gevolgd wordt. En dat ook de mensen in zijn/ haar omgeving weten wat slechthorendheid is en op welke manier dit van invloed is op de totale ontwikkeling van het kind.

Op deze avond krijgt u meer informatie over de betekenis en de gevolgen van slechthorendheid en het begeleiding- en behandelingsaanbod van Kentalis. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- hoe werkt het oor?
- wat is slechthorendheid, hoe kan je het meten?
- welke hulpmiddelen zijn er?
- wat betekent slechthorendheid voor de ontwikkeling van taal en communicatie?
- wat is de invloed van slechthorendheid op de sociaal-emotionele ontwikkeling en
  het zelfbeeld van het kind?
Ook kunt u ervaringen en tips uitwisselen voor de thuissituatie. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.
 
De avond wordt verzorgd door:
Kim Franssen, kinder- en jeugdtherapeut en trainer Ajongh training
Cindy Debie, gebarendocent (NmG) en trainer Ajongh training
Monique Reijnders, ambulant gezinsbegeleider en trainer Ajongh training
 
Informatie en aanmelden
Datum: 19 maart, van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Kentalis, Albert Verweystraat 2, 5921 AZ in Blerick
Kosten: deelname is gratis
U kunt zich tot uiterlijk 13 maart aanmelden via venlo@kentalis.nl.
 
Kentalis in het kort
Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarom bieden wij hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.
In Blerick en Venlo zijn wij er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 24 jaar die problemen hebben met communicatie vanwege een ernstige spraak- of taalbeperking, een sterk verminderd gehoor of doofheid en/of een vorm van autisme. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling. Ook bieden wij ouders en professionals advies, ondersteuning en trainingen.

www.kentalis.nl