19 november 2011: MG-contactdag 'Kiezen voor de toekomst'

De FODOK organiseert op zaterdag 19 november al weer de 9e MG-contactdag met als thema: Kiezen voor de toekomst! De dag is bedoeld voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte dove kinderen, jongeren en volwassenen. Ook professionals die met MG-doven werken zijn welkom.


Op zaterdag 19 november 2011 organiseert de FODOK alweer de negende MG-CONTACTDAG voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte dove kinderen, jongeren en volwassenen. Ook professionals die met MG-doven werken zijn welkom.

Op de jaarlijkse MG-contactdagen staan ONTMOETING en INFORMATIE centraal. Je ontmoet er andere ouders/familieleden, die met dezelfde vragen rondlopen als jij of misschien al een antwoord gevonden hebben. Er valt altijd weer veel op te steken! De MG-contactdag: daar moet je gewoon naar toe!

Het thema is dit jaar: KIEZEN VOOR DE TOEKOMST!

PROGRAMMA

Hoofdlezing: Toekomstperspectief: wie kiest? door Joke Spaan (Kentalis).
Vaak moet je kiezen namens je kind, kan dat eigenlijk wel?
Kan je kind kiezen en kunnen keuzes bijgesteld worden?
Kun je je kind inzicht geven in zijn/haar toekomstperspectief?

Twee workshoprondes

Ronde 1
1a. CI voor MG-dove kinderen: wat zijn de mogelijkheden? Margreet Langereis, Suzanne van Duren en Yvonne Dominicus (UMC St Radboud)

1b. Vrije tijd: wat kan er en hoe regel je dat? Sarina Frome en Marian Ritzema (De Brink) en Maria Schellekens (ouder)

Ronde 2
2a. Kan je MG-dove kind ook genieten van voorlezen? Marloes Robijn (UvA)
       
2b. Seksuele ontwikkeling en je rol als ouder. Irene Visser (Kentalis)

Tijden
10.30 inloop met koffie en thee
11.00 hoofdlezing
12.00 lunch (wordt verzorgd)
13.30 eerste workshopronde
14.30 pauze
15.00 tweede workshopronde
16.00 afsluiting

Toegangsprijs
De toegangsprijs is € 7,50 p.p. voor ouders; € 15,- p.p. voor professionals.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de FODOK-website!

Locatie (let op, locatie is gewijzigd!)
Nu: Bertha Mullerschool, Santa Cruzdreef 30, 3563 VJ, Utrecht

Tijd
Van 10.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Mail dan naar Mariën Hannink.