19 september 2011: FODOK steunt actie 'stop de stapeling' in Den Haag

Op maandag 19 september (de dag voor Prinsjesdag) demonstreren vele partijen in Den Haag tegen de zware bezuinigingen die de zwaksten in onze samenleving treffen (zie Stop de stapeling). Jij komt toch ook?


Ook voor dove kinderen, jongeren en volwassen zullen de bezuinigingen grote gevolgen hebben: grotere klassen, minder ondersteuning in het regulier onderwijs en minder kansen op werk en een fatsoenlijk inkomen. En voor meervoudig gehandicapte doven komt daar nog bij dat het PGB grotendeels wordt afgeschaft, er minder mogelijkheden zijn voor wooninitiatieven en er veel minder geld overblijft om van te leven. De FODOK is van mening dat met deze bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs en de zorg en (dus) ook de kwaliteit van leven van onze kinderen worden aangetast. Daarbij gaat de minister ook nog de subsidies voor belangenorganisaties voor deze groepen zodanig verlagen dat ze hun taken binnen een jaar of twee niet meer kunnen uitoefenen.

De plannen voor 19 september zien er op dit moment zo uit: vanaf 12 u. zijn er verschillende activiteiten op het Malieveld (Koekamplaan) en om 13 u. zal het podiumprogramma van de CG-Raad, Landelijk Platform GGz, NPCF, Per Saldo en Platform VG starten. Voor een rondgang rondom het Binnenhof kregen de organisatoren helaas geen toestemming van de politie. Maar er zal wel een groots slotprogramma van CG-raad, FNV, CNV, MHP en de Raad van Kerken plaatsvinden. Voor de meest actuele informatie over tijden, locatie en activiteiten, zie de website van de CG-Raad.

Ook de FODOK zal aanwezig zijn bij deze manifestatie, want de FODOK is van mening dat we dit alles niet zomaar over ons heen moeten laten komen. We moeten laten zien wie er getroffen wordt en wat dat voor gevolgen heeft. En dat dat een beschaafde samenleving niet past!
De FODOK heeft, samen met de FOSS, de schoolbesturen gevraagd medewerking te verlenen opdat op 19 september heel veel ouders, kinderen en ook medewerkers in Den Haag hun stem kunnen laten horen en hun gebaren kunnen laten zien! De belangenorganisaties voor auditief gehandicapten hebben tolken geregeld. En de FODOK zal goed herkenbaar aanwezig zijn, met eigen actieborden.

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om naar Den Haag te komen, zet de CG-Raad extra bussen in. De bussen zullen vanuit Utrecht vertrekken. Wil je meereizen dan kun je je tot en met 14 september opgeven via acties(at)cg-raad.nl. Na aanmelding word je geïnformeerd over de opstapplaats.

Laat je zien op 19 september en maak het kabinet duidelijk dat in onze samenleving ruimte moet zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. En dat een beschaafde samenleving daarvoor haar verantwoordelijkheid hoort te nemen!