25 maart 2014: Voorlichtingsbijeenkomst passend onderwijs en gelijke behandeling

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen. Nu de voorbereidingen in volle gang zijn, wordt duidelijk dat zowel ouders als scholen niet altijd weten wat passend onderwijs precies van hen verlangt. Wat houdt de zorgplicht precies in? Welke ondersteuning mag een leerling of ouder vragen? En in hoeverre moet een school hen daarin tegemoet komen? En hoe zit het met het recht op gelijke behandeling: hoe verhoudt passend onderwijs zich tot de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte?


Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen. Nu de voorbereidingen in volle gang zijn, wordt duidelijk dat zowel ouders als scholen niet altijd weten wat passend onderwijs precies van hen verlangt. Wat houdt de zorgplicht precies in? Welke ondersteuning mag een leerling of ouder vragen? En in hoeverre moet een school hen daarin tegemoet komen? En hoe zit het met het recht op gelijke behandeling: hoe verhoudt passend onderwijs zich tot de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte?

Op 25 maart 2014 organiseert het College voor de Rechten van de Mens twee voorlichtingsbijeenkomsten over de verhouding passend onderwijs en gelijke behandeling. Er is een bijeenkomst van 13.30 -16.00 uur en een bijeenkomst van 17.45 – 19.15 uur. Voorafgaand aan de avondbijeenkomst is er een inloop met een broodjesbuffet, vanaf 17.15 uur. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de week passend onderwijs.

Programma
- Hoe werkt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
- Verhouding gelijke behandeling en passend onderwijs
- Wat doet het College voor de Rechten van de Mens
- Hoe verhoudt het College zich tot de Geschillencommissie passend onderwijs
- Workshop: voorbeelden uit de praktijk

Aanmelden
Deelname is kosteloos en het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden onder vermelding van tijdstip kan via secretariaat(at)mensenrechten.nl of via 030-8883888.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Graven 030-8883888 of m.graven(at)mensenrechten.nl.

Locatie
College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, Utrecht