28 januari 2015: Open dag bij de Kentalis Guyotschool in Haren

Woensdag 28 januari is er een open dag bij de Kentalis Guyotschool in Haren en het internaat aan de Bordewijklaan in Groningen. De Guyotschool is een tweetalige school voor dove en slechthorende leerlingen.


Op deze school zijn er drie uitstroomprofielen mogelijk: de uitstroom Vervolgonderwijs (HAVO, VMBO-TL/KB/BB), de uitstroom Arbeid en de uitstroom Dagbesteding. Het internaat biedt een veilige woonomgeving voor jongeren die bijvoorbeeld erg ver weg wonen van de school. Ouders, jongeren en andere geïnteresseerden kunnen deze dag sfeer proeven, presentaties volgen en rondleidingen bijwonen.

Sfeer proeven op school
Tijdens de open dag kunnen jongeren, ouders en geïnteresseerden presentaties volgen over het onderwijs en wonen en vragen stellen aan leerkrachten en andere medewerkers. Ook zijn er rondleidingen door de school, klassen en woonomgeving en is er een informatiemarkt waar voor jongeren interessante organisaties zich presenteren. De open dag is vooral bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders of verzorgers. Uiteraard zijn leerlingen die willen overstappen, bijvoorbeeld vanuit regulier onderwijs, ook welkom. De open dag op de school is van 10.00 tot 14.00 uur, de open dag bij het wonen van 12.00 tot 16.00 uur. Er zijn tolken aanwezig.
 
Wonen in de buurt van school
De jongeren en ouders kunnen hun bezoek aan de school combineren met een bezoek aan het internaat aan de Bordewijklaan in Groningen. Hier wonen jongeren (begeleid) die doof of slechthorend zijn. Doordeweeks gaan zij naar de Kentalis Guyotschool voor VSO. Tijdens de open dag rijdt er een pendelbus van de school naar de woonplek. Zo kunnen jongeren die bijvoorbeeld door de afstand niet thuis kunnen blijven wonen, zien of zowel de school als woonomgeving bij hen past.
 
Kentalis in het kort
De school en het internaat zijn onderdeel van Kentalis, een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal.

www.kentalis.nl