5e MG-contactdag 3 november 2007


Het FODOK-familienetwerk Het andere dove kind organiseert op zaterdag 3 november 2007 weer een MG-contactdag voor ouders en andere familieleden van meervoudig gehandicapte doven. Deze vijfde MG-contactdag vindt plaats in Utrecht. Het motto is De zorg kan altijd beter....

Vertegenwoordigers van diverse disciplines komen aan het woord over (de meerwaarde van) hun werk, over wat er beter zou kunnen en over wat zij ouders van MG-doven te bieden hebben. Na iedere presentatie is er ruimte voor vragen en discussie. Daarnaast blijft er voldoende gelegenheid om met de andere aanwezigen in gesprek te gaan en de informatiemarkt te bezoeken.

Datum: zaterdag 3 november 2007
Tijd: van 10.00 tot 16.30 uur
Plaats: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht
Kosten: € 7,50 per persoon

Meer info over de MG-contactdag vindt u onder MG-Contactdag.
Hier kunt u ook een inschrijfformulier downloaden, waarmee u zich kunt aanmelden.

Voor informatie kunt u terecht bij Mariën Hannink: m.hannink@fodok.nl .

Nieuwe uitgaven
Over de doelgroep meervoudig gehandicapte doven verschenen recent, in het kader van het MG-plusproject, drie nieuwe uitgaven bij de FODOK:

Het gaat nog steeds... Ouders van MG-dove kinderen aan het woord.
Verslag van het Deelproject Netwerk.
M. Hannink, 2007, 24 pag., € 4,00.

Net even anders: Sociaal-emotionele en seksuele opvoeding & het MG-dove kind.
Brochure over seksualiteit en seksuele voorlichting voor ouders van MG-dove kinderen.
M. Hannink, 2007, 50 pag., € 5,00.

Andere vraag? Andere zorg! Interculturalisatie in de zorg voor MG-doven.
Verslag van het Deelproject Allochtonen.
M. Hannink, 2007, 42 pag., € 4,50.

Deze uitgaven zijn schriftelijk te bestellen bij de FODOK:
Per mail: info@fodok.nl ,
Per fax: 030 - 290 0380 of
Per post: FODOK, Postbus 754, 3500 AT Utrecht.

En binnenkort kunt u deze boekjes ook downloaden op: www.fodok.nl/uitgaven_mg.php.
 
Bron: FODOK, 12 oktober 2007