7 maart Conferentie


'Inclusief ouders'

In de nieuwe ontwikkelingen rond passend en inclusief onderwijs verandert de rol van ouders. Met deze studieconferentie willen we scholen, leraren en ouders laten verkennen hoe ze op een goede manier samen kunnen werken. Welke kansen biedt deze samenwerking voor een optimale ontwikkeling van het kind? Deze conferentie is een initiatief van de WOSO (Fontys, Windesheim en Seminarium voor Orthopedagogiek).

Datum: 7 maart 2008
Tijd: 09.00-17.00 uur
Plaats: KNVB Hotel, Zeist
Doelgroep: Ouders en leraren onderbouw, coördinatoren onderbouw en interne begeleiders onderbouw
Kosten: € 150,- per deelnemer, voor ouder is er een korting van € 20,-
Aanmelden: via de website www.seminarium.nl

>> Meer informatie vindt u op: www.seminarium.nl onder het kopje conferenties.