Cd-rom van Jip en Janneke


Brandweertje & Verstoppertje & Spelletjes in NGT!
Op 14 april jongstleden is tijdens de Leesvertelwedstrijd in de Meervaart de nieuwste cd-rom over Jip en Janneke in Nederlandse Gebarentaal gepresenteerd: "Brandweertje & Verstoppertje & Spelletjes".

Deze cd-rom werd door Gioia Smid, artistiek directeur van Illustre, bestuurslid van de FWF en "plaatsbekleder van Fiep op aarde", aangeboden aan de stichting Woord & Gebaar, het bedrijf 1.2.Communicate en Gebarenboom.
1.2.Communicate heeft het initiatief tot de cd-rom genomen en deze in samenwerking met de Fiep West Foundation gerealiseerd. Beide organisaties vinden dat dove kinderen het recht hebben op een cd-rom over Jip en Janneke in Nederlands Gebarentaal.

Heel bijzonder was dat de Fiep West Foundation iedereen een gratis cd-rom aanbood. In samenwerking met de stichting Woord werden de exemplaren eerlijk verdeeld over alle instellingen, scholen, stichtingen en dergelijke.

Op de cd staan twee bekende verhaaltjes over Brandweertje en Verstoppertje en diverse spelletjes.

Als u nog geen cd-rom van Jip en Janneke bij zich heeft, dan kunt u bij ons gratis bestellen, exclusief portokosten en administratieve kosten.

De Fiep Westendorp Foundation en 1.2.Communicate willen graag weten wat u van deze cd-rom vindt. Daarom vragen we u of u ons uw mening wilt geven. Deze hebben we hard nodig omdat er waarschijnlijk een tweede cd-rom over Jip en Janneke wordt gemaakt.

U kunt uw mening en/of uw cd bestelling naar ons mailen. Onze mailadres is: info(at)1-2-communicate.com

Onze dank hiervoor!

Meer informatie over de Fiep Westendorp Foundation, 1.2.Communicate en Gebarenboom vindt u op de website:
- www.fiepwestendorp.nl
- www.1-2-communicate.com
- www.gebarenboom.com
 
Bron: 1.2.Communicate, 27 mei 2007