ChristenUnie wijst Rutte alternatieve zorgbezuinigingsroute

De ChristenUnie wil dat het kabinet Rutte in gesprek gaat met belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties om samen met hen te onderzoeken welke alternatieven er te vinden zijn voor de omvangrijke zorgbezuinigingen.De ChristenUnie wil dat het kabinet Rutte in gesprek gaat met belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties om samen met hen te onderzoeken welke  alternatieven er te vinden zijn voor de omvangrijke zorgbezuinigingen. Samen met zorgwoordvoerder Esmé Wiegman heeft fractievoorzitter Arie Slob na afloop van de hoorzitting over de zorg de internetactie ‘Rutte, take care’ gelanceerd.

Arie Slob: ,,Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar dit gaat te snel en bovendien zijn de effecten van voorstellen onvoldoende doordacht.” De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met de motie Slob-Wiegman die het kabinet oproept in gesprek te gaan met belangenorganisaties als Per Saldo en hen alternatieven aan te laten dragen.

Door de internetactie ‘Rutte take care’, die door belangenorganisaties en patiëntenverenigingen zal worden overgenomen, wil de ChristenUnie een brede oproep aan het kabinet doen. Wiegman: ,,We krijgen zoveel bezorgde verhalen over deze gigantische bezuinigingen. Zowel van zorg- en verzekeringsorganisaties als van patiënten zelf. Er is paniek omdat men niet kan overzien wat er te gebeuren staat. Wat er de komende weken aan maatregelen door de Kamer wordt geloodst is van te grote omvang om de consequenties te overzien en de alternatieven te bestuderen. Ik noem bijvoorbeeld de kaalslag in de pgb, de bezuinigingen op de patiënten- en gehandicaptenorganisaties, de kortingen voor, verloskunde, huisartsen, logopedie en eigen bijdragen in de ggz. Organisaties hebben het recht om gehoord te worden door de bewindspersonen.’