Dovensport


Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis voelen, dus in de wereld van Doven en Slechthorenden. Dat is al heel lang zo. Eerst bij de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) en later via NebasNsg.

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe we de Dovensport in de toekomst (weer) sterker kunnen maken ten dienste van dove en slechthorende sporters, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Op dit moment houdt het bestuur van NebasNsg - Centraal District Dovensport / KNDSB zich bezig met het opnieuw vorm geven aan de organisatie van de Dovensport zowel nationaal als internationaal. Daarbij ontwikkelt, ondersteunt en continueert het bestuur op basis van een (toekomst-)visie een breed sportaanbod voor dove mensen. Het gaat hierbij om een bestuurlijke aansturing, die gedragen worden door de sportafdelingen en de aangesloten sportverenigingen. Op www.dovensport.net vindt u vrijwel alles wat u nog meer wilt weten.

Momenteel is in het bestuur de bestuursfunctie Sportzaken vacant. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Vacature:
De bestuurder in genoemde functie is verantwoordelijk voor de aansturing van de Technische Commissie Dovensport (TCD) en rapportage aan het bestuur en fungeert ook als voorzitter bij de vergaderingen met alle sportafdelingen, welke 4x per jaar plaatsvinden. De bestuursvergaderingen vinden ca. 10 keer per jaar plaats. Wel worden aan de functie gerelateerde onkosten vergoed volgens een daarvoor vastgesteld declaratiereglement.

Het bestuur roept belangstellenden (zowel doof als horend) op naar deze vacature te solliciteren.

De volgende kwalificaties van de bestuurder zijn daarbij van belang:

  • betrokken bij sportbeoefening in de Dovenwereld en grote affiniteit met de Dovengemeenschap
  • teamwerker met bij voorkeur bestuurlijke ervaring
  • inzicht in maatschappelijke belangen van de Dovensport zoals wedstrijd- en recreatiesport, jeugd en seniorensport en dergelijke
  • grote verantwoordelijkheidsgevoel, hoge mate van flexibiliteit en stevig in de schoenen staan
  • in staat om compromissen te sluiten, met name met de sportafdelingen
  • enige ervaring met PR (geen vereiste)


Tevens kan op basis van de belangstelling van kandidaat-bestuursleden eventueel de aanpassing van de huidige verdeling van de bestuursposten besproken worden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer B. Pavloff (voorzitter) op boris(at)pavloff.nl. Sollicitaties met relevante curriculum vitae zien wij graag uiterlijk 19 maart 2008 via cdd(at)dovensport.net tegemoet.