Dvd-rom met Bijbelnaamgebaren

Het Nederlands Gebarencentrum heeft een dvd-rom met bijbelnaamgebaren geproduceerd.


Het Nederlands Gebarencentrum heeft in samenwerking met de Vereniging dit Koningskind een dvd-rom geproduceerd met Bijbelnaamgebaren: Die Naam, Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal.

Deze dvd-rom is een vervanging, een aanvulling en hier en daar een herziening van de videobanden DIE NAAM die zijn uitgegeven door de werkgroep BIJNAGE. Bestaande Bijbelnaamgebaren in Nederland en het buitenland zijn geïnventariseerd. Daarnaast zijn nieuwe gebaren bedacht en vastgesteld. De dvd-rom bevat in totaal 310 gebaren. Het gaat om gebaren voor begrippen zoals bijvoorbeeld ‘ark van Noach’ en ‘Golgota’, ‘opstanding’, ‘evangelie’ en Bijbelfiguren zoals Abraham, Petrus, Jezus, Judas, Pilatus, David, Maria en Ester. Van elk gebaar wordt een film getoond en wordt uitleg gegeven. Daarnaast worden er tekstverwijzingen in de Bijbel gegeven waar het begrip te vinden is. Voor een aantal gebaren zijn ook verhalen in Nederlandse Gebarentaal opgenomen (NGT).
Deze dvd-rom kan in combinatie gebruikt worden met de dvd-rom’s die sinds 2006 door het Gebarencentrum geproduceerd zijn zoals het Standaard Lexicon Nederlandse Gebarentaal, deel 1 en 2.
Deze dvd-rom is bedoeld voor dove en slechthorende volwassenen, tolken, scholen voor doven en slechthorenden, reguliere scholen met dove leerlingen, kerken, dovenpastores en werkers in het dovenpastoraat.
De dvd-rom is te bestellen via de webwinkel van het Nederlands Gebarencentrum, www.gebarencentrum.nl en kost € 13,50.

Voor meer informatie:
Sarah Muller, s.muller(at)gebarencentrum.nl.
Piet Compaan, P.Compaan(at)ditkoningskind.nl.