FODOK en de NVVS gaan nauwer samenwerken met Oorakel

Met deze samenwerking hopen de drie partijen voorlichting, advies en belangenbehartiging voor doven en slechthorenden te versterken. Maandag 13 december tekenen zij de overeenkomst.


De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS), de Nederlandse Federatie voor Ouders van Dove Kinderen ( FODOK) en Oorakel informatie en advies gaan intensiever met elkaar samenwerken om voorlichting, advies en belangenbehartiging voor doven en slechthorenden te versterken. Op maandag 13 december wordt in Leiden een samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen ondertekend om die samenwerking te bekrachtigen.

De drie organisaties werkten al vele jaren samen, maar recente ontwikkelingen en overwegingen zijn aanleiding om afspraken over structurele nauwe samenwerking vast te leggen. Door taken op het gebied van voorlichting en advies te bundelen kunnen vragen van belangstellenden op het gebied van doofheid, slechthorendheid en hulpmiddelen nog beter en eenduidiger worden beantwoord. Bovendien kunnen eventuele knelpunten in voorzieningen voor doven en slechthorende op deze manier beter worden gesignaleerd waardoor belangenbehartiging eerder kan worden opgepakt.

FODOK

De FODOK is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.


Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière. De kerntaken van de NVVS zijn: voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden.


Oorakel
Oorakel geeft antwoord op alle vragen over doofheid, slechthorendheid en spraaktaalmoeilijkheden. Oorakel is een onderdeel van Kentalis en heeft zes vestigingen verspreid over Nederland. Vragen stellen gaat per (tekst)telefoon, e-mail, fax, via de website www.oorakel.nl of men kan langskomen voor een bezoek. Bij elke Oorakel-vestiging staan alle aanvullende hoorhulpmiddelen werkend opgesteld. De adviseurs kunnen aangeven waar deze hulpmiddelen te verkrijgen zijn en hoe eventuele vergoeding aangevraagd kan worden. Daarnaast geeft Oorakel informatie over tinnitus, gehoorbescherming, het aanvragen van tolken, werkbegeleiding, cursussen, zorg en onderwijs enz. enz.