Heeft u recht op TOG? Dan wordt dat alsnog geregeld!

In maart lieten we weten dat wij signalen hadden ontvangen van ouders die geen TOG meer kregen voor hun kind. Dankzij een brief van de FODOK en FOSS kunnen ouders van dove kinderen met een zorgindicatie weer aanspraak maken op TOG.


In maart lieten we weten dat wij signalen hadden ontvangen van ouders die geen TOG meer kregen voor hun kind. Sinds april 2011 konden ouders van dove kinderen met een zorgindicatie van 10 uur of meer geen aanspraak maken op TOG (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen), omdat ze geen CIZ-indicatie konden overleggen aan de Sociale Verzekeringsbank.

Dankzij een brief van FOSS, FODOK en aanbieders heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beseft dat dit wel heel onrechtvaardig is. Hij zal de TOG-regeling zodanig aanpassen dat deze ouders met terugwerkende kracht in aanmerking blijven komen voor het recht op TOG (klik hier voor de brief van de minister). Het wachten is op concrete voorstellen hierover, maar dit is al goed nieuws voor al die ouders die de TOG ten onrechte aan zich voorbij zagen gaan en vaak al bezwaar of beroep hadden aangetekend!

 

Eerder geplaatste artikel: 

Wat is TOG
U krijgt een TOG (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen) voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als:

  • u in Nederland woont of werkt én 
  • uw kind bij u thuis woont in Nederland én
  • uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 én
  • uw kind een AWBZ-indicatie heeft (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week én 
  • u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland én
  • u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op de TOG.


TOG voor uw dove kind
Als ouder van een doof kind zou u recht op TOG hebben als uw kind 10 uur of meer extra zorg nodig heeft van een instelling. Maar: dat recht moet u bewijzen met een AWBZ-indicatie van het CIZ. En sinds april vorig jaar hoeft voor behandeling in de zintuiglijk gehandicaptensector geen indicatie meer aangevraagd te worden. Bij het Ministerie van VWS wilde men de regeldruk verminderen en het CIZ ontlasten en men vertrouwt erop dat de instellingen in deze sector goed weten wanneer behandeling nodig is.

Probleem!
Daardoor is een probleem ontstaan. Ouders hebben nu immers geen CIZ-indicatie om aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB) te laten zien, als ze TOG aanvragen. Een alternatief daarvoor (de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of het zorgplan) wordt niet als bewijsstuk geaccepteerd door de SVB. Dat betekent dat veel ouders van dove (en slechthorende en esm-) kinderen de TOG mislopen, en dat gaat over behoorlijk wat geld. We hebben daarom, samen met de FOSS en de zorgaanbieders Kentalis, Auris en NSDSK, contact opgenomen met het Ministerie van VWS. Daar verwijst men ons naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat de SVB daaronder valt. Inmiddels hebben we daarom gezamenlijk een brandbrief aan Minister Kamp geschreven. We hopen deze zaak zo spoedig mogelijk opgelost te krijgen en houden u op de hoogte!
Hetzelfde probleem geldt trouwens bij het ‘mantelzorgcompliment’: ook daarvoor moet u een CIZ-indicatie overleggen.