Informatie over Passend Onderwijs en cluster2 op de website van Siméa

Siméa is de koepelorganisaties van scholen en diensten ambulante begeleiding in cluster 2. Siméa heeft op haar website een vraag en antwoord rubriek geopend voor ouders van ESM-kinderen en voor ouders van slechthorende en dove kinderen die vragen hebben over Passend Onderwijs.


Siméa is de koepelorganisaties van scholen en diensten ambulante begeleiding in cluster 2. Siméa heeft op haar website een vraag en antwoord rubriek geopend voor ouders van ESM-kinderen en voor ouders van slechthorende en dove kinderen die vragen hebben over Passend Onderwijs.

Deze rubriek zal steeds nieuwe vragen behandelen. 

U vindt de rubriek hier

Stel vooral ook uw vraag over Passend Onderwijs.