Kentalis tekent internationale samenwerkingsovereenkomst

18 november jl. tekende Koninklijke Kentalis een internationale samenwerkingovereenkomst (Memorandum of Understanding) met het National Technical Institute for the Deaf (NTID) uit de Verenigde Staten.18 november jl. tekende Koninklijke Kentalis een internationale samenwerkingovereenkomst (Memorandum of Understanding) met het National Technical Institute for the Deaf (NTID) uit de Verenigde Staten. In de overeenkomst staat, dat beide organisaties de komende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen naar de gevolgen van doofheid en slechthorendheid voor het leren en het verwerken van instructies. Zo werken zij internationaal samen aan het wetenschappelijk onderbouwen van goede praktijken in opvoeding en onderwijs aan doven en slechthorenden.

Kentalis en het NTID maken de samenwerking concreet door ondermeer expertise uit te wisselen, gezamenlijk fondsen te werven voor onderzoeksprojecten en deze vervolgens samen uit te voeren. Daarnaast nemen ze initiatieven die het gat verkleinen tussen onderzoek en praktijk en wisselen ze professionals uit om dit alles te realiseren.

De samenwerking tussen Kentalis en het NTID begon al eerder. De overeenkomst verankert deze samenwerking en onderstreept het belang en de noodzaak van internationale samenwerking. Kennisontwikkeling en het wetenschappelijk onderbouwen van praktijken in opvoeding en onderwijs is complex en kostbaar, gezien de relatief kleine omvang van de groep doven en slechthorenden waarvoor dit wordt gedaan. De samenwerking tussen NTID en Kentalis draagt bij aan meer en beter onderzoek waarvan de resultaten te goede komen aan het onderwijs en de zorg voor doven en slechthorenden.

De overeenkomst is in de VS getekend door James DeCaro, interim-president en dean van het National Technical Institute for the Deaf, een van de colleges van het Rochester Institute of Technology. 18 november jl. werd deze, in aanwezigheid van Bas van den Dungen, bestuurder Kentalis, ondertekend door Henk Bakker, bestuurder Kentalis en de hoogleraren Marc Marschark, directeur van het Center for Educational Partnerships van het National Technical Institute for the Deaf in Rochester (VS) en Harry Knoors, algemeen directeur Expertise & Innovatie van Koninklijke Kentalis.

The National Technical Institute for the Deaf
Het NTID is ‘s werelds eerste en grootste technologische opleiding voor dove en slechthorende studenten. Het NTID is een van de acht opleidingen die vallen onder het Rochester Institute of Technology (RIT). www.ntid.rit.edu

Koninklijke Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Daarnaast ontwikkelt, toetst en deelt Kentalis haar specialistische kennis over hoor- en communicatiebeperkingen met professionals. Dit doet ze bijvoorbeeld via symposia, congressen, boeken en andere (wetenschappelijke)publicaties. www.kentalis.nl / www.kentalis.com