Kleinschalige wooneenheid voor jongvolwassen doven


Hoor Us is een stichting die op 19 mei 2005 is opgericht door de ouders van vier dove jongvolwassenen van Viataal/ CVO COMPAS. Doel van de stichting is het opzetten en in stand houden van een kleinschalige wooneenheid voor deze jongvolwassenen met een beperking in de communicatie. De communicatie verloopt daardoor via gebaren en vingerspellen. Samen regelen we de zorg en voorkomen we vereenzaming.

De jongvolwassenen, tussen de 19 en 22, zijn niet alleen doof. Zoals het er nu uitziet zullen zij altijd enige extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, maar mogelijk ook bij het plannen en regelen van allerlei zaken. Te denken valt aan briefwisseling maar ook aan het inrichten van de vrije tijd en het organiseren van hobby's.

Zoals het er nu uitziet gaat dit unieke project lukken. Door de woningstichting De Kleine Meijerij worden er zes ruime appartementen met daarnaast een grote gezamenlijke ruimte gebouwd op de derde verdieping van een nieuw gebouw in De Hoef te Rosmalen. Dit gebouw wordt gerealiseerd bij het spoor tegenover het station. Eind 2008 hopen we de nieuwe appartementen te kunnen betrekken.

Zes deelnemers zijn er nodig om de gewenste zorg aan te kunnen bieden. Samen met Viataal bekijken we hoe we dit kunnen regelen. Door de indicaties te combineren hebben we voldoende ruimte om de benodigde zorg in te kopen. Er zijn nu vier deelnemers, dus er is nog ruimte voor twee.

Die bewoners moeten wel passen bij de groep van vier die er nu al is. Dat betekent, ongeveer evenveel zorg nodig en ongeveer even oud als de huidige deelnemers. Het doel van deze opzet is te voorkomen dat de jongvolwassenen vereenzamen. Ze moeten het samen gezellig hebben. Zij moeten dus ook goed op kunnen schieten met degenen die er bij komen.

Ook de ouders en/of begeleiders hebben een rol in Hoor Us. Indien nodig voeren zij het bewind over hun eigen kind. (d.w.z. controle over de financiën). Zij werken actief mee aan de doelstellingen van de stichting. Verder beslissen zij mee over de groepssamenstelling samen met de deelnemers van de bewonersgroep. Dat wil zeggen bij aanname maar ook bij een toetsing of iemand nog in de leefgemeenschap past.

Hebt u interesse neem dan contact op met Hoor Us. In een aansluitend kennismakingsproces bekijken we dan of we bij elkaar passen. Daarbij zal onder meer aan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen om te bekijken of u verder gaat met aanmelden. Daarna zal middels een vragenlijst (FSSI) gekeken worden of de zorgvraag binnen de bandbreedte valt.

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met mij.

Jan Campschroer
Voorzitter Hoor Us
hoorus6(at)planet.nl
 
Bron: Hoor Us, 13 juni 2007