Nieuwe dvd `meertaligheid niet fout, maar feit` is verkrijgbaar

Een groot aantal kinderen in Nederland groeit meertalig op. Dat geldt ook voor kinderen met een hoor en/of communicatieve beperking. De dvd `meertaligheid niet fout, maar feit` geeft een beeld van de talige thuissituatie van deze kinderen.


Een groot aantal kinderen in Nederland groeit meertalig op. Dat geldt ook voor kinderen met een hoor en/of communicatieve beperking. De dvd `meertaligheid niet fout, maar feit` geeft een beeld van de talige thuissituatie van deze kinderen. 

Ouders vertellen wat ze tegenkomen bij de meertalige opvoeding. Daarnaast geven deskundigen richtlijnen. Professionals krijgen daardoor een idee hoe zij gezinnen beter kunnen adviseren, ondersteunen en behandelen.

Aanpassen aan meertaligheid

De belangrijkste boodschap van de film is dat de meertaligheid binnen bepaalde gezinnen een feit is, waaraan professionals zich moeten aanpassen, en dus hun begeleiding op moeten afstemmen. Dit moeten zij doen in dialoog mét die gezinnen, zodat een begeleiding-op-maat ontstaat. De film is interessant voor ambulante begeleiders, logopedisten, linguïsten, leerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs, interne begeleiders, (school)psychologen, orthopedagogen, RT`ers, peuterleid(st)ers, kinderdagverblijfleid(st)ers, ouderbegeleiders, ADC`s, audiologen en consultatiebureauartsen, die in de praktijk met deze gezinnen te maken hebben.
 


Boek `Meertalige ontwikkeling`

Om verantwoord advies te kunnen geven heb je veel en gedetailleerde informatie nodig over de meertalige thuissituatie. Wie spreekt in welke situatie welke taal met het kind, en hoe goed spreekt die persoon die taal? Pas met veel informatie is het mogelijk om een advies op maat te geven. Het boek `Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief / communicatieve beperking` van Mirjam Blumenthal gaat hierop in en gaat daarmee een stap verder dan de dvd. Het boek biedt handvatten om de advisering aan ouders vorm te geven onder meer door achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. Daarnaast biedt het boek vragenlijsten, online folders, lijsten met kinderboekjes in negen talen.
 


Kosten en bestellen

Professionals kunnen de dvd en het boek via www.kentalis.nl/webshop bestellen. De dvd is voorzien van ondertiteling en een gebarentolk en kost € 10,-. Het boek kost € 24,50. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 


Eerste reacties op de dvd 


Professionals werkzaam buiten Kentalis reageerden enthousiast: "nu zie je hoe het er thuis aan toe gaat. Heel verhelderend!" "Heel duidelijk, liefdevol, helder, indrukwekkend, ontroerend." "Nu kunnen we meer respect krijgen en voelen voor wat ouders willen. Soms ga je als hulpverlener daaroverheen in je wil om het kind te helpen. We moeten eerst luisteren. We zijn te eager om te helpen. Hierbij draagt de dvd aan bij. Heel goed", zei een logopedist. "Door de dvd sta ik sterker in mijn advisering naar scholen toe", zei een andere logopedist.