Nieuwe uitgaven op het gebied van leesbevordering!

Dove kinderen vinden lezen lang niet altijd leuk. Om het leesplezier te helpen bevorderen krijgt de FODOK jaarlijks subsidie van het ministerie van OCW. Van dat geld wordt jaarlijks een keuzelijst samengesteld, met titels van toegankelijke boeken voor dove kinderen en jongeren.


Dove kinderen vinden lezen lang niet altijd leuk. Doordat hun kennis van het Nederlands vaak beperkter is dan die van horende kinderen, is (leren) lezen voor hen ook net wat moeilijker. Daardoor beleven ze er ook minder plezier aan. En als je niet ontdekt hoe leuk lezen is, dan mis je veel! Om dat leesplezier te helpen bevorderen krijgt de FODOK jaarlijks subsidie van het ministerie van OCW. Van dat geld wordt jaarlijks een keuzelijst samengesteld, met titels van toegankelijke boeken voor dove kinderen en jongeren.

Daarnaast geeft Van Tricht uitgeverij, samen met de FODOK, ieder jaar drie boeken voor dove jongeren uit. En ook het grootste feest van het jaar, de Leesvertelwedstrijd, georganiseerd door de Stichting Woord & Gebaar, wordt grotendeels uit die subsidie betaald. Voor het overige houdt de FODOK presentaties voor ouders en professionals op ouderavonden en congressen en maken we informatieve materialen voor ouders en professionals.
 
In de afgelopen maanden verscheen FODOK-keuzelijst 11, met heel veel beschrijvingen van boeken die interessant en toegankelijk zijn voor dove kinderen en jongeren en er kwamen een dvd en twee brochures uit (zie in de FODOK-winkel, onder lezen – kijken)

In de Troef-reeks (geschikt voor dove lezers vanaf een jaar of 12, 13) kwamen drie titels actuele thema’s uit:

  • Anne-Rose Hermer (ill. Tirza Beekhuis), Drinken!: over de gevolgen van drankmisbruik;
  • Marte Jongbloed (ill. Roelof van der Schans), Mijn schuld: over willen meedoen en schulden maken;
  • Bianca Mastenbroek (ill. Walter Donker), Zin in bloed: een echt vampierboek!

Boeken uit de Troef-reeks kun je kopen bij de boekhandel of bestellen bij Van Tricht uitgeverij. Ze kosten €11,- per stuk.