Ook volgend schooljaar kun je naar het internaat in Haren!

De minister van OCW heeft, in afwachting van een definitieve oplossing, toegezegd dat de leerlingen die komend schooljaar voor het tweetalig VSO aan de Guyotschool in Haren (onderdeel van Kentalis) kiezen, ook gebruik zullen kunnen maken van het internaat. En dat is goed nieuws na veel onzekerheid voor de betreffende leerlingen en hun ouders.


De minister van OCW heeft, in afwachting van een definitieve oplossing, toegezegd dat de leerlingen die komend schooljaar voor het tweetalig VSO aan de Guyotschool in Haren (onderdeel van Kentalis) kiezen, ook gebruik zullen kunnen maken van het internaat. En dat is goed nieuws na veel onzekerheid voor de betreffende leerlingen en hun ouders.

Wie herinnert zich het gedoe over de “afstandsindicaties” nog? Leerlingen die het tweetalig VSO in Haren bezoeken, moeten doorgaans ook gebruik maken van het internaat daar, omdat de reis van thuis naar school te lang is. In voorgaande jaren was er steeds tot het laatste moment onzekerheid of deze leerlingen ook een (zorg)indicatie voor het internaat zouden krijgen. Door de inspanningen van diverse partijen (Kentalis, FODOK, de VARA-Ombudsman, PvdA-kamerlid Agnes Wolbert) lukte het steeds om een laatste-moment-oplossing te vinden.

Het ministerie van OCW werkt nu, in overleg met de betrokken organisaties, aan een definitieve oplossing. FODOK en Kentalis hebben er bij het ministerie op aangedrongen in afwachting daarvan de nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2011-2012 een tijdelijke oplossing te bieden. Dat is nu gebeurd: het ministerie garandeert hen een internaatsplek. Voor leerlingen en ouders, die op 26 januari de Open Dag van de Guyotschool voor VSO in Haren bezochten, was dat een welkom bericht. We hopen dat deze toezegging van de minister van OCW het de leerlingen en hun ouders makkelijker maakt een goede keus te maken voor het komende schooljaar.