Ouders aan het woord- tussenrapportage over de positie van ouders in het passend onderwijs

In samenspraak met de diverse ouder- en patiëntenorganisaties heeft Stichting De Ombudsman de ouders van zogeheten zorgleerlingen aan het woord gelaten. Inmiddels is de tussenrapportage van het onderzoek aangeboden aan de Vaste Commissie voor OCW.


De tussenrapportage van het onderzoek onder ouders van zorgleerlingen naar de positie van ouders in het – passend – onderwijs, is aangeboden aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer en aan Minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.

In samenspraak met de diverse ouder- en patiëntenorganisaties heeft Stichting De Ombudsman de ouders van zogeheten zorgleerlingen aan het woord gelaten. We hebben gevraagd naar hun ervaringen met de school, met de leraar over zaken die hun kind betreffen, naar de hulp die hun kind krijgt en naar het handelingsplan, inspraak en de klachtmogelijkheden.
 
Van dit eerste deel van het onderzoek leest u de resultaten in de tussenrapportage. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. De volgende stap is dat de Ombudsman de leraren uitnodigt om deel te nemen aan een enquête en een gespreksronde. De resultaten van het tweede deel worden volgend jaar verwacht.

Tussenrapportage 'Ouders aan het woord'