Praat mee over wetenschappelijk onderzoek

Op welke vragen moet ‘de wetenschap’ een antwoord gaan geven als het om het gehoorprobleem van uw kind gaat? Voor welke obstakels en beperkingen moet ‘de wetenschap’ oplossingen gaan vinden?


Op welke vragen moet ‘de wetenschap’ een antwoord gaan geven als het om het gehoorprobleem van uw kind gaat? Voor welke obstakels en beperkingen als gevolg van het gehoorprobleem moet ‘de wetenschap’ oplossingen gaan vinden? Praat met ons mee over de vraagstukken die de gehooronderzoekers van Nederland op moeten gaan pakken.

Onderzoekers van wetenschappelijk Nederland willen van patiënten horen welke vraagstukken zij moeten gaan oppakken. Het ‘patiëntperspectief’ wordt steeds belangrijker bij het opstellen van een onderzoeksagenda voor de toekomst. Om dat perspectief samen met u goed in kaart te brengen, organiseren wij een gespreksbijeenkomst. Daar zetten we uw ervaringen en knelpunten, die vragen om een wetenschappelijk onderbouwde oplossing, op een rij. 

We organiseren aparte gespreksbijeenkomsten voor:

        •    ouders van dove en slechthorende kinderen, met of zonder CI
        •    slechthorende jongeren en jongvolwassenen
        •    slechthorende volwasenen
        •    mensen met tinnitus en hyperacusis
        •    volwassenen met een CI
        •    mensen met Ménière
        •    prelinguaal doven
        •    plots- en laatdoven

De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van het ‘Nationaal Programma Gehooronderzoek’, een initiatief van de Nationale Hoorstichting en onderzoeksfonds ZonMw. Dit jaar gaan wetenschappers, zorgverleners en belangenorganisaties aan de slag om een gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen. Dat moet leiden tot meer samenhang in het onderzoek, meer maatschappelijke relevantie en meer kansen op financiering van onderzoek dat nodig is. De initiatiefnemers willen het perspectief van de cliënten een prominente plaats geven in deze onderzoeksagenda. De NVVS participeert namens alle belangenorganisaties voor doven en slechthorenden in dit Nationaal Programma Gehooronderzoek.

De bijeenkomsten vinden plaats in de tweede helft van april op een centrale plaats in het land. Per bijeenkomst worden in een groep van ca. 8 mensen op basis van ieders eigen ervaringen, knelpunten en probleemsituaties in kaart gebracht en wordt gebrainstormd over oplossingen die nodig zijn. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur. U hoeft geen wetenschappelijke kennis te hebben om aan een bijeenkomst deel te nemen; het gaat juist om uw eigen ervaringen. Voor tolk- en communicatievoorzieningen wordt gezorgd.

Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding en een attentie. U hebt natuurlijk ook een unieke gelegenheid om bij te dragen aan vernieuwing van wetenschappelijk gehooronderzoek in Nederland!

Interesse? 
Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail door aan j.spronk(at)nvvs.nl. Vermeld daarbij aan welk van de 7 onderwerpen u wilt deelnemen en of u een voorkeur heeft voor een ochtend, middag of avond. Wij nemen dan in de eerste week van april contact met u op over datum en plaats.