Regionale bijeenkomsten “Waar willen ouders over meepraten”

Zit je kind op het regulier onderwijs en ontvangt hij/zij ondersteuning van een ambulant begeleider? Dan heb je waarschijnlijk onlangs een uitnodiging ontvangen voor een van de zes bijeenkomsten die binnenkort georganiseerd worden.


Voor de ouders van leerlingen in het reguliere onderwijs die ondersteuning vanuit cluster 2 krijgen is nog geen vorm van medezeggenschap mogelijk. Om te kijken hoe deze medezeggenschap het best gerealiseerd kan worden nu, mede op initiatief van FOSS en FODOK, landelijk meerdere bijeenkomsten georganiseerd.


De bijeenkomst is er op gericht dat de instellingen samen met de ouders in gesprek gaan over:

  1. Wat vindt u als ouder belangrijk voor kinderen die begeleid worden in het regulier onderwijs?
  2. Waarover wilt u als ouder meepraten?
  3. Hoe zou u het beste mee kunnen praten?


Met de antwoorden op deze vragen gaan de instellingen in gesprek met het ministerie om de inspraak op een goede manier te regelen. Er is in de bijeenkomst ook ruimte om ervaringen met passend onderwijs met elkaar te delen.

Wilt u meepraten, uw ervaringen delen en uw wensen voor nu en voor de toekomst kenbaar maken? Kom dan in november naar een van de zes bijeenkomsten.

  • dinsdag 4 november in Haren, locatie Guyotschool
  • donderdag 6 november in Zwolle, locatie Enkschool
  • dinsdag 11 november in Houten, locatie Dienst AB 
  • donderdag 13 november in Eindhoven, locatie De Taalbrug
  • woensdag 19 november in Rotterdam, locatie Auris Taalfontein
  • donderdag 20 november in Amsterdam, locatie Orion College AG Bell


U kunt zich aanmelden via www.simea.nl.

Voor vragen of meer informatie kunnen ouders contact opnemen met Simea: info@simea.nl.

 

Achterliggende informatie: