Stichting Zo Hoort Het genomineerd.

De stichting Zo hoort het is genomineerd voor de Nationale Kinderkroon.


Stichting Zo Hoort Het is een doorstart van het onderzoeksproject Zo Hoort Het van Jet Isarin. Het project onderzocht de ervaringen van kinderen en jongeren met een Cochleair Implantaat. Tijdens dat onderzoek werd Jet Isarin ondersteund door een groep dove en slechthorende medeonderzoekers. Deze groep medeonderzoekers heeft na het afronden van het onderzoeksproject de Stichting Zo Hoort Het opgericht. De stichting organiseert activiteiten, workshops en netwerken om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor dove en slechthorende kinderen en jongeren, hun ouders, en de professionals die met hen werken.

Nationale Kinderkroon
Zo Hoort Het is samen met twee andere projecten genomineerd voor de Nationale Kinderkroon. De Nationale Kinderkroon is een onderscheiding voor het meest in het oog springende project in Nederland dat financieel ondersteund wordt door Kinderpostzegels.
Op de website van Kinderpostzegels kan het filmpje worden bekeken dat gemaakt werd toen Zo Hoort Het in februari in Nemo een activiteit voor dove, slechthorende en CI-kinderen organiseerde.

Kinderen en jongeren kunnen stemmen via de website. Het project met de meeste stemmen krijgt de Nationale Kinderkroon. Dat zou weer een beetje extra aandacht opleveren voor wat het betekent om slechthorend of doof  te zijn. Dus ga allemaal kijken en nodig de jeugd uit om te stemmen!