Tolken voor leerlingen in deelparticipatie


Op 21 januari sprak een delegatie vanuit de dovenwereld met vertegenwoordigers van de ministeries van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), OCW (Onderwijs en Wetenschappen) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over problemen in de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Een van de onderwerpen was het tolken voor leerlingen in deelparticipatie.
Leerlingen die ingeschreven zijn in het speciaal onderwijs krijgen geen tolk vergoed als zij een of meer dagen per week op een reguliere school les krijgen. De FODOK heeft dit al vaak, ook samen met anderen, aan de orde gesteld: brieven geschreven, op het ministerie van OCW gepraat, alles helaas zonder resultaat. Ook deze bespreking leverde wat dat betreft niets op.
De overheid blijft op het standpunt staan dat het speciaal onderwijs veel geld krijgt voor hun leerlingen en dat ze daarvan ook moeten regelen dat die leerlingen in het regulier onderwijs les kunnen krijgen. De FODOK is met de scholen van mening dat dit geen reƫle eis is, terwijl deelparticipatie wel heel belangrijk is. Inmiddels is er vanuit KEGG een brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer gegaan. Weer even afwachten dus.