Tolknet heeft nieuwe folder voor ouders

Tolknet heeft een speciaal folder ontwikkeld voor ouders van dove en slechthorende kind.


Tolknet heeft een speciaal folder ontwikkeld voor ouders van dove en slechthorende kind.
Tolknet vindt het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk wennen aan tolken. Dit zorgt ervoor dat het op latere leeftijd makkelijker wordt om tolken in te zetten. Naast gastlessen geeft Tolknet ook voorlichting aan ouders op ouderavonden, koffieochtenden en andere bijeenkomsten.

Waar Tolknet voor staat
Stichting Tolknet wil dat de communicatie van doven, slechthorenden en doofblinden met andere mensen zo goed mogelijk verloopt door het inzetten van tolken. Tolknet streeft ernaar dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid om tolken in te zetten en dat meer mensen daar gebruik van maken. Tolknet heeft twee belangrijke taken: voorlichting en bemiddeling. Wij richten onze diensten niet alleen op doven, slecht-horenden en doofblinden, maar ook op hun omgeving.

Meer informatie?
Lijkt een gastles u iets voor de school van uw kind? Of heeft u belangstelling voor een speciaal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst voor ouders? Neem dan contact op met Tolknet via een van de onderstaande mogelijkheden. Wij zullen met u de mogelijkheden bespreken.

Contactgegevens: Hanneke Brand / Janieke Gritter
E-mail: info(at)tolknet.org
Teksttelefoon: 0346 332 333
Fax: 0800 865 56 38
Telefoon: 0346 332 332