Unieke taalmethode voor dove leerlingen van groepen 5 en 6 verschenen

Het dovenonderwijs heeft wederom een grote Sprong Vooruit genomen: voor het eerst is speciaal voor dove leerlingen van groepen 5 en 6 een tweetalige taalmethode beschikbaar.


Geplaatst op 25 juli 2008

Het dovenonderwijs heeft wederom een grote Sprong Vooruit genomen: voor het eerst is speciaal voor dove leerlingen van groepen 5 en 6 een tweetalige taalmethode beschikbaar. Deze is ontwikkeld door een landelijke werkgroep en zal vanaf nu op alle Nederlandse dovenscholen gebruikt kunnen worden. Dit betekent een belangrijke kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen.

Taal op Maat voor dove leerlingen

Uniek aan de taalmethode is dat zij volledig tweetalig is: ze bestaat uit docentenhandleidingen en werkboeken voor taallessen Nederlandse Gebarentaal en Nederlands. Deze eerste tweetalige methode voor dove en ernstig slechthorende leerlingen in groepen 5 en 6 is gebaseerd op de reguliere methode Taal op Maat (Noordhoff Uitgevers bv) en met toestemming van de uitgever aangepast voor gebruik binnen het tweetalig dovenonderwijs. Eerder al - in 2006 - verschenen de lesmaterialen voor leerlingen in groepen 3 en 4. Volgend jaar zullen ook de lesmaterialen voor de hoogste groepen, 7 en 8, verschijnen.

Tweetalig dovenonderwijs

Tot voor enkele jaren bestonden er geen taalmethoden voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands voor het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen. Voor de NGT werd al het materiaal door leerkrachten zelf ontwikkeld, voor het Nederlands maakten leerkrachten veelal zelf hun lessen. Het gevolg was dat de doorlopende leerlijnen ontbraken en dat niet alle kerndoelen werden afgedekt. Er bestond grote behoefte aan handleidingen en lesmateriaal.

Project Sprong Vooruit
In 2003 is een landelijk project, Sprong Vooruit Leermiddelenontwikkeling, van start gegaan met als doel speciaal lesmateriaal te ontwikkelen voor dove leerlingen in het basisonderwijs. Het project wordt aangestuurd door de werkgroep Sprong Vooruit waarin deskundigen zitten uit het onderwijs aan dove en ernstig slechthorende kinderen. Het eigenlijke ontwikkelwerk wordt uitgevoerd door dove en horende medewerkers uit het dovenonderwijs en twee educatief schrijvers. Begin 2009 zal voor het gehele basisonderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen dan een complete tweetalige taalmethode met doorlopende leerlijnen beschikbaar zijn. Dit mag een mijlpaal in de geschiedenis van het dovenonderwijs heten.