Voorlichtingsavonden over medium setting in Culemborg en Amersfoort

Na de basisschool is het heel belangrijk dat uw kind de begeleiding ontvangt die hij/zij nodig heeft in verband met de onderwijsbehoefte op het gebied van cluster 2. Auris heeft voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs op scholen in Amersfoort en Culemborg medium settingen opgezet. Zij willen u daarover graag informeren. Heeft u een kind in groep 7 of 8? Dan zijn deze bijeenkomsten wellicht interessant voor u.20 november: Voorlichting over medium setting in Amersfoort
Op 20 november van  19.30 – 21.00 uur informeert Auris u over de medium settingen die zij heeft op het Trivium en op het Corderius. De bijeenkomst vindt plaats op de Professor Groenschool, Hooglandseweg N 140, 3813 VE  Amersfoort.

27 november: Voorlichting over medium setting in Culemborg
Op 27 november van  19.30 – 21.00 uur informeert Auris u over de medium setting die zij heeft op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. De bijeenkomst vindt plaats op de BMS, Santa Cruzdreef 30, 3563 VJ Utrecht.

INSCHRIJVEN
Deze avond wordt georganiseerd door de ambulante dienstverlening van Auris. U kunt zich aanmelden via de aanmeldformulieren.

Aanmeldformulier 20 november over medium setting in Amersfoort

Aanmeldformulier 27 november over medium setting in Culemborg


KOSTEN
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden